ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا انجام شد

۰۲ آذر ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۳ کد : ۳۹۵۱۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۰
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا انجام شد

دکتر زیلابی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هدف کلان نظام سلامت مبنی بر کاهش خطر ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و پاسخ مناسب سلامت به بلایا و فوریتها، برنامه های جامع و منسجمی در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت بهداشتی و هدایت فنی گروه مدیریت خطر حوادث و بلایا و مشارکت سایر مدیریت های ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی تدوین شده و هرساله اجرا می شود.

در راستای اجرای برنامه عملیاتی ارزیابی و آموزش  آمادگی خانوار در برابر بلایا  (DART) توسط گروه مدیریت خطر حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی اراک برای حدود کل خانوار ۳۵۰۰۰۰نفر خانوار تحت پوشش از لحاظ ارزیابی آمادگی در برابر بلایا در شش ماهه اول سال  1402 تعداد حدود۱۳۲،۰۰۰ خانوار معادل ۳۷/۵% کل جمعیت می باشد که نسبت به متوسط عملکرد یکساله کشوری ارزیابی شده در سال 1401 که 25% بوده است افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

پنجشنبه 2 آذر ماه 1402
 

کلید واژه ها: پزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اراک خانوار بلایا دانشگاه دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم


نظر شما :