آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آنفلوانزای پرندگان۴فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
زائرفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۳فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
پیشگیری از بیمایهای تنفسی (زائرین)فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۲فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
لیست بیماریهای تحت مراقبت کشور-اسفند ۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
آنفلوانزای پرندگان۱فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
اطلاعیه مهم: حذف گروه درمانی ۲ از پروتکل درمان سلفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
هپاتیتفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
PEP ۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Hepatic fibrosis noninvasive diagnostic methodsفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Diagnosis and Management of NASH.AASLD.pdfفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Hepatitis B: How to manage in ۲۰۱۸فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
Hepatitis B: How to manage in ۲۰۱۸فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر
۶ Facts of Viral Hepatitis Diagnosis!فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های واگیر