مطالب مرتبط با کلید واژه

سفیر سلامت


شش اصل مهم در کنترل بیماری دیابت

رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در کنترل بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت ۶ اصل آموزش، کنترل وزن، تغذیه، ورزش و فعالیت بدنی، مصرف داروها، خود پایش و خودمراقبتی نقش مهمی دارند.

ادامه مطلب