دستیابی به سلامت، نشاط و شادابی با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۵ کد : ۲۸۰۳۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۸۵
خود مراقبتی شامل اقداماتی است در جهت حفظ و ارتقای سلامتی ،پیشگیری از خطرات و آسیب هایاجتماعی و توانایی رفع نیازهای جسمی ، روانی و اجتماعی خود.
دستیابی به سلامت، نشاط و شادابی با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی

خود مراقبتی شامل اقداماتی است در جهت حفظ  ارتقای سلامتی ،پیشگیری از خطرات و آسیب هایاجتماعی و توانایی رفع نیازهای جسمی ، روانی و اجتماعی خود.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی، دکتر علیمحمدی رییس مرکز بهداشت استان مرکزی گفت:با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی میتوان دستیابی به سلامت، نشاط و شادابی را در زندگی ایجاد کرد.

ایشان بیان کرد: خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود، یعنی اینکه ما برای حفظ سلامت و شادابی خود، کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم.

معاون بهداشتی عنوان کرد: خودمراقبتی شامل اقداماتی است آموختنی ،آگاهانه و هدفمند که هر فردی برای خود، خانواده و دیگران انجام می دهد تا سالم بماند، از سلامت جسمی و روانی خود حفاظت کند، نیازهای اجتماعی خود رابرآورده سازد، از حوادث پیشگیری کند، از ناخوشی ها وبیماری های حاد و مزمن مراقبت کند و نیز از سلامت خود بعد از ترخیص از بیمارستان حفاظت کند. خودمراقبتی به وضوح موجب افزایش کارآیی و مهارت های فردی ما می شود.

وی تاکید کرد:برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی از سال 1394 اجرایی شده است  و تاپایان تیرماه سال جاری 223459سفیر سلامت خانوارجذب شده و آموزش دیده اند و این کاربزرگ چیزی نیست جز حاصل حمایت وپشتیبانی روسای محترم شبکه و مراکز بهداشت شهرستان و زحمات و تلاش کارشناسان بهداشتی بویژه کارشناسان آموزش سلامت، جلب مشارکت مردمی و همت مراقبین سلامت و بهورزان ارجمند که از زحمات همه این عزیزان تشکر و قدردانی می نمایم که با تلاش و ترویج برنامه خودمراقبتی ، و اصلاح سبک زندگی باعث ارتقای سلامت مردم گردیده اند.

 

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی خود مراقبتی سفیر سلامت


نظر شما :