مطالب مرتبط با کلید واژه

مراکز جامع سلامت


در دولت شهید آیت الله رئیسی؛

افتتاح ۲۹ مرکز بهداشتی در شبکه های بهداشت و درمان استان مرکزی گالری

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد: همزمان با بهره‌برداری از ۶۷۸ پروژه بهداشتی و درمانی با زیربنای ۴۰۰ هزار مترمربع در کشور با حضور دکتر مخبر در وزارت بهداشت؛ ۲۹ مرکز شامل مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت، زیست پزشک و پد هوایی در شبکه های تابعه معاونت بهداشت استان مرکزی به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد.

ادامه مطلب