قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه متقاضی خوابگاه

۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰ اصلی
تعداد بازدید:۴۸۳۳
قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه متقاضی خوابگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه متقاضی خوابگاه می رساند که می توانند جهت دریافت معرفی نامه خوابگاه از تاریخ 9/11/97 به مدیریت دانشجوئی – اداره خوابگاهها  ، واقع در خیابان علم الهدی (جنب بیمارستان امیرکبیر ) مراجعه نمایند .
شایان ذکر است با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاههای دانشگاه ، دانشجویان پسر حداقل برای یک ترم به خوابگاههای خودگردان تحت نظر دانشگاه معرفی می گردند .
دانشجویان دختر به شرط احراز شرایط کمیته اسکان  ، در اولویت معرفی به خوابگاه می باشند .


تلفن تماس : آقایان 33130180 
                   خانمها  33127618                                             

اداره امور خوابگاه ها
 

کلید واژه ها: خوابگاه دانشجوییدانشجویانکمیته اسکانورودی بهمن