اسامی دانشجویان دارای اولویت سکونت در خوابگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

اسامی دانشجویان دارای اولویت سکونت در خوابگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰ اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۶۷۵۳
اسامی دانشجویان دارای اولویت سکونت در خوابگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

اسامی دانشجویان دارای اولویت سکونت در خوابگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99

فایل اسامی نیز قابل دانلود می باشد

اسامی دانشجویان دارای اولویت سکونت در خوابگاههای دانشگاه 
     
 تاریخ بازگشائی خوابگاههای دانشگاه از تاریخ 22 / 6 / 98 می باشد 
     
  خوابگاه امام رضا (ع)  
اتاق مصوب نام ش دانشجوئی
110 ابراهیمی ـ ارمین 9522014001
206 ابراهیمی ـ محمد 9611725001
320 ابراهیمی مقدم ـ سعید 9621314001
113 ابوطالبی ـ محمدرضا 9421727002
209 اتش بار ـ دانش 9521612001
107 اتشی  گوهری ـ امیرحسین 9711166001
320 احدی سارخانلو ـ احمد 9411914002
110 احمدزاده ـ رضا 9522014003
106 احمدلو ـ ابوالفضل 9621612001
318 احمدوندشاهوردی ـ علی 9421114001
223 احمدی ـ حسین 9511727002
101 احمدی تبار ـ حامد 9621612003
313 اخوان پلنگ سرائی ـ مجتبی 9121114003
305 اداوی ـ حسن 9711617002
218 اذریون ـ سعید 9511730004
318 ارجمند ـ سینا 9421114004
319 ارور ـ دانیال 9621114001
318 اسدی ـ امیرحسین 9711727002
224 اسدی ـ مرتضی 9421612003
223 اسدی ـ مهدی 9611727002
201 اسماعیلی ـ مسعود 9711665002
303 اشرفی ـ محمدرضا 9711161001
201 اعتمادی مقدم ـ محمد 9611730002
115 اعظمی ـ بهزاد 9311114004
224 افروزی زاده ـ امیرمحمد 9711733002
207 اکبری ـ علیرضا 9711612003
112 الجبوری ـ مهدی 9521114006
324 امام زاده چورس ـ رضا 9621618001
102 امیرحسینی ـ امیررضا 9711914002
303 امیرخانی ـ علی 9711114004
221 امیری ـ مصطفی 9611114004
305 امیری ـ مهدی 9611612006
301 امینی ـ محمد 9621114002
302 انصاری ـ میلاد 9211114006
106 انوشه ـ سعید 9621612008
309 اورجی ـ مهدی 9511914003
315 بابائی ـ پیمان 9711914003
320 بابایی ـ محمدحسین 9511914004
112 باقری ـ علی 9611914006
208 بالت ـ سامان 9511612005
321 بختیاری ـ رضا 9712014005
202 براتی فردوئی ـ علیرضا 9711612009
310 بلوچ قرائی ـ مصطفی 9711612010
222 بلیوندقنبری ـ علی 9521314004
314 بهرامی ـ محمدعلی 9712014006
304 بهرامی کرکوندی ـ احسان 9311114009
202 بیات ـ حسین 9511725003
312 پورجبرئیل نخطلو ـ محمدمعین 9421612007
101 پورچراغی ـ حسین 9421612008
322 پورحسین میری ـ حسین 9511114010
107 پورحمیدی ـ راشد 9611166001
311 تاجیک ـ علی 9511914005
309 تارویردی ـ میثم 9121114013
311 تقوی پور ـ حسام الدین 9611914007
205 تقی زاده ـ محمدرضا 9411914007
325 جاماسبی ـ امیرحسین 9611114008
323 جباریها ـ علی 9621727006
310 جعفری ـ امیرمحمد 9511914007
108 جعفری ـ عرفان 9711612012
307 جعفری ـ محمدحسین 9711114007
323 جعفری ابرقوئی ـ عطا 9621727007
111 جلالی علی ابادی ـ محمدحسین 9521314007
317 جنانی ـ حمیدرضا 9521114009
103 جنیدی ـ محمد 9511730008
207 جهانی ـ امین 9511617010
201 جهانی ـ سردار 9611166002
313 جوادی ـ محمد 9611114009
225 حاجتی ـ سیدابوالفضل 9321114007
212 حاجی اکبری فینی ـ علی 9321114008
220 حامدیان ـ علی 9621727008
105 حجتی ـ سیدحسن 9621114005
320 حدادی ـ مجید 9511914008
316 حسامی راد ـ امیررضا 9621114038
201 حسنی ـ مسعود 9521727006
308 حسنی کردکلائی ـ حسین 9421114014
313 حسین زاده شهیری ـ حسین 9121114017
215 حسینی ـ سیدحسین 9712014009
119 حسینی ـ سیدرضا 9621114006
107 حسینی ـ سیدسیروان 9321612007
304 حسینی ـ سیدعلی 9511612009
105 حسینی ـ سیدکاظم 9611730007
209 حسینی ـ عرفان 9611612014
319 حسینی پاشکم ـ سیدابراهیم 9621114007
210 حسینی واحد ـ سیدحبیب 9621314008
317 حسینیان دیلمی ـ سیدهاشم 9521114011
111 حیدری ـ علیرضا 9611114016
306 حیدری ـ محمد 9611114017
119 حیدری کرجی ـ محمدامین 9621114008
218 حیدری نسب ـ امین 9511730010
325 خاموشی ـ امیررضا 9621114009
102 خجسته ـ سینا 9711914008
106 خدادادی ـ مهران 9621612014
101 خراسانی ـ روح الله 9611617006
301 خسروی ـ حمیدرضا 9511114020
210 خضریان ـ مهرداد 9611612017
314 دانشی لیسار ـ شهریار 9121114021
101 داودی ـ مرد محمد 9511162004
319 دبیری بهنمیری ـ رضا 9422014009
219 درخی ـ امید 9421114017
212 درویش زاده ـ علی 9411114056
218 دل شاد ـ مهدی 9611730009
312 دهقان ـ پیمان 9311914009
109 دهقانیان ـ ارمین 9521727009
302 دوست پناهی ـ مهدی 9711114016
220 ذوقی ـ سهیل 9411114017
317 رجب خواه ـ مهدی 9521114015
109 رجبی قورقچی ـ امیر 9521612010
301 رحمانی ـ امیرحسین 9511114022
314 رحیم پورینگی ارخ ـ محمد 9621114014
317 رحیمی ـ محمد 9521114016
210 رستگارخالد ـ علی 9611727010
218 رستمی یاسوری ـ قاسم 9511730011
110 رسولی ـ علی 9521114017
211 رشیدی ـ امیرحسین 9511617014
106 رشیدیان ـ رضا 9621612018
322 رضا ـ معین 9511914013
208 رضائی ـ کورش 9511612015
114 رضائی ـ محمدرضا 9521114018
305 رضائی ـ محمدمهدی 9711617014
321 رضائی اهوئی ـ مهدی 9311114018
212 رضالو ـ امیرحسین 9611617008
214 زارعی منظر ـ محسن 9621727011
217 زال ـ امیر 9522014012
314 زهلی ـ علی 9221114029
322 سادات موسوی ـ سیدامیر 9511114027
301 سالاری ـ امیرعباس 9421114023
206 سبزی ـ رضا 9611725017
112 سجادی ـ سیدمهدی 9521612012
303 سخائی ـ احمدرضا 9711114022
309 سرافرازی ـ یاسر 9511914016
216 سربازی اسفنداباد ـ یحیی 9421114024
307 سرمدی خجسته ـ مهدی 9511914017
306 سعیدی فر ـ امیرمحمد 9611167006
307 سلطانی ـ حسین 9711914011
102 سلمانی ـ علی محمد 9711617015
306 سلیمیان ریزی ـ حسین 9611914015
216 سهراب نسب ـ یاشار 9511114029
319 سیاسی ـ امیرشایان 9421114025
111 شاه حسینی ـ مجتبی 9511617015
110 شاه ویسی ـ محمد 9522014014
206 شاهسواری اصل ـ محمدرضا 9611725020
312 شاهوردی ـ پیام 9321114020
208 شبرنگ ـ اراس 9421612015
220 شجاعی چراتی ـ حمیدرضا 9521114022
316 شریعتی ـ احمدرضا 9711612021
210 شریفی ـ آرین 9611612021
301 شفیعی ـ میثاق 9622014014
219 شکرگزارقاضی محله ـ مهدی 9421114027
305 شکوهی راد ـ محمدرضا 9611612040
203 شمس ـ مهدی 9511725012
221 شمسی ـ احمد 9611114036
112 شمشیری ـ سبحان 9521314013
225 شمشیری ـ محمدرضا 9511612020
205 شهبازی ـ محمد 9411914015
306 شهبازی ـ محمد 9611612023
108 شهبازی ـ محمدسعید 9521612015
205 شیخ زاده ـ محمد 9411914016
302 شیوانی ـ عرفان 9611914016
112 صابری بیدگلی ـ علیرضا 9611914017
315 صباغی ـ احمد 9621314017
107 صبوری محمد طاها 9711160002
321 صداقتی نصرابادی ـ علیرضا 9311114025
104 صدری ـ سجاد 9511617017
222 صفایی ـ پیام 9521612018
216 صفدری ـ علی 9521914001
202 صفدری ـ علی 9521612019
316 صفری ـ محمدرضا 9121114034
302 صمدی ـ محمدجواد 9511114031
305 ضیغمی ـ مجید 9611612024
225 طاهرخانی ـ علی 9321114022
107 عابدپور ـ محمد 9511840012
101 عبادی ـ ابوالفضل 9611165003
317 عباسی ـ فرمهر 9521114026
217 عباسی ـ محسن 9621618010
219 عباسی فرج زاده ـ رامین 9421114031
108 عبدالرحیمی ـ نیما 9711727019
205 عبداللهی ـ علیرضا 9411914018
313 عبدی ـ محمدجواد 9121114037
210 عرب ـ علیرضا 9521314015
204 عربستانی ـ مهدی 9611914019
215 عربی ـ محمدرضا 9521114027
223 عزتی ابرغانی ـ امیر 9421612020
213 عزتی شهاب 9421314017
320 عزیزی ـ امیر 9511914034
205 عسگری ـ احسان 9411914019
308 عسگری ـ رضا 9711914014
217 عسگری گرکرودی ـ جابر 9711666003
318 علمداری ـ سجاد 9511114036
103 علی اکبرنژاد ـ میلاد 9511617023
224 علی زاده ـ امیرمحمد 9711733010
315 علی نیا ـ احمد 9511612024
106 علی یاری ـ محمدحسین 9621612023
303 علیرحم زاده ـ حسین 9712014022
113 غریبی ـ بهنام 9421727015
204 غضنفری ـ پارسا 9611914020
221 غلامحسینی ـ سبحان 9511114058
104 غلامی ـ رامین 9421612022
311 غلامی ـ رضا 9611114053
325 غلامی ـ محمد 9411114026
208 غلامی ـ مصطفی 9721612023
103 فتح اللهی ـ کورش 9622014016
201 فتحی ـ حمید 9611730015
115 فتحی ـ محمدرضا 9322014019
102 فخاریان ـ امیررضا 9711114029
322 فدایی ـ کیارش 9511114038
203 فراهانی ـ ایمان 9321114027
114 فرهادی مهر ـ رضا 9521114029
225 فشکی ـ محمد 9511612026
307 فقیه لو ـ محمدرضا 9411114029
114 فیلی ـ محمدامین 9522014019
315 قائد ـ مصطفی 9621314022
223 قاسملویان ـ محمدرضا 9522014020
325 قاسمی سردره ـ محمدرضا 9621114024
309 قاسمی مدانی ـ مهدی 9121114042
211 قاصدی ـ ناصر 9421612023
209 قبادی ـ دیاکو 9611612032
119 قبله ـ پارسا 9622014019
214 قدوسی دهنوی ـ احمد 9611612033
218 قزلو ـ سبحان 9611730017
206 قنبری ـ محسن 9621618014
215 قنبری ـ مرتضی 9521114030
304 قهرمانی ـ سعید 9121114043
102 کاشی ـ سیدمرتضی 9711114035
113 کاظمی ـ حسین 9421727018
216 کاظمی مجدابادی ـ محمدعلی 9421114037
109 کاظمیان حیدری ـ عباس 9511617026
307 کرد ـ احسان 9711914018
312 کردارشاد ـ امیرحسین 9321114031
215 کرمی ـ بهنام 9712014027
321 کریمی مطلوب ـ رسول 9421114038
308 کشاورز ـ نیما 9621314025
216 کلانترنیستانکی ـ محمدحسن 9421114052
308 کمانی ـ عارف 9611914036
312 کمیجانی بزچلویی ـ داود 9411114036
311 کیاچهارباغی ـ محمد 9711914021
212 کیهانی دهنوی ـ احسان 9511914024
219 کیهانی فر ـ علی 9421114040
104 گراوند ـ علی 9611612039
217 گراوند ـ مختار 9621618015
321 گرمرودی دوران ـ محمد 9711114038
204 گنج خانی ـ علی 9611914023
313 گودرزی ـ سامان 9121114045
316 گودرزی ـ محمد 9711612030
324 گودینی ـ علیرضا 9521612035
105 لک ـ علیرضا 9621114027
217 مام عبداله ـ طاهر 9621618016
310 مبین فر ـ امین 9711725024
324 متقی ـ امیرعلی 9321114034
212 محبوبی شاد ـ مهدی 9511914025
310 محبی احمدابادی ـ مجید 9711725025
314 محسن زاده ـ حسین 9622014020
316 محسنی ـ جواد 9421114044
323 محسنی دهکلانی ـ ماهان 9621727024
304 محمدزاده ـ محسن 9311114034
206 محمدگل ـ مسلم 9611725024
214 محمدی ـ احسان 9611612041
306 محمدی ـ احمدرضا 9611914024
310 محمدی ـ حمیدرضا 9711612032
104 محمدی ـ روح اله 9421114045
221 محمدی ـ سید محمد 9221114050
102 محمدی ـ محمد 9711114040
304 محمدی ـ محمدرضا 9211114045
211 محمدی حسنکلو ـ محمد 9511114047
325 محمدی گوندره ـ مصطفی 9511114048
219 محمودی انوریان ـ امیرمحمد 9422014022
324 مختاری ـ محمدرضا 9311114036
214 مرادی ـ حسین 9611612044
213 مرادی ـ سعید 9521612027
222 مرادی ـ علی 9711617022
318 مرادی گودرزی ـ مهدی 9421114048
208 مردانی ـ محمد 9511612033
114 مردی ـ شایان 9521114036
220 مزارعی ـ محمدامین 9411114043
113 مسعودی ـ محمدرضا 9611725026
213 معظمی ـ علی 9521612029
322 مکی ـ سیدمحمدرضا 9711114047
111 ملاصادقی رکن ابادی ـ مهدی 9611914025
323 ملکوتی ـ پارسا 9621114028
324 منادی نوری ـ محمدصادق 9711114049
209 منبری ـ پیام 9711612034
308 منصوری ـ علی 9511727027
204 منصوری فر ـ امیر 9611914026
115 مهدوی ـ محمدامین 9411114044
319 مهدوی پور محمدرضا 9311114040
203 مهدی زاده ـ سیدهاشم 9321114041
220 مهدیانی بهنمیری ـ ابوالفضل 9411114045
202 مولایی پارایی ـ جعفر 9511612035
211 مولودی ـ رسول 9721612036
105 مومنی ـ علی 9421612030
115 مومنی ـ محمدمهدی 9712014032
222 میرزائی سفیدابی ـ محمد 9711617024
109 میرعظیمی ـ سیدیاسین 9521727027
324 میره ئی ـ سیدمحمدعلی 9711733020
311 میکلانی اخوره علیائی ـ مهدی 9511914029
114 نجفی ـ محمدجواد 9521114039
103 نجفی پور ـ محمد 9521618025
108 نرگسی ـ امیرحسین 9711612036
223 نصراصفهانی ـ محسن 9521727029
323 نصیری ـ بهروز 9622014026
225 نظری تلخابی ـ محمد 9621727028
302 نقی پور ـ بهزاد 9722014050
109 نقیبی ـ محمدامین 9511730024
104 نوبخت ـ محمدرضا 9511617028
113 نیک بین کویشاهی ـ نیما 9421727026
211 هاشم پوربایگی ـ امیرمحمد 9511730026
115 هاشمی ـ بهمن 9311114043
215 هاشمی ـ علی 9711114055
303 یزدانی نوگورانی ـ امیرحسین 9711914025
315 یعقوبی ـ محمد 9511612038
110 یوسفیان ـ سینا 9521114042
دانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33130180  
تماس حاصل نمایند .
خوابگاه اخوت   
اتاق مصوب نام ش دانشجوئی
208 احمدی ـ محمدصادق 9711236001
201 اخوان بروجنی ـ محمد 9611235003
213 اقبال پور ـ محمدامید 9621233002
112 اکبرزاده ـ رضا 9711840001
106 الهی چورن ـ عنایت اله 9421841002
104 امامی کرانی ـ شهرام 9621234004
207 امامیان ـ محمد 9711730002
109 بهرامی ـ یوسف 9511235004
  پاکزاد عبداله 9721234006
208 تابا ـ مهران 9711230005
104 تاج میری ـ امیرحسین 9511232004
105 توکلی کوجانی ـ رضا 9711840002
  ثنایی زواده عباس 9721237012
107 جلالی ـ ایمان 9511230006
213 جمالی گله ـ محمد 9621841003
209 چهاردولی ـ محمد 9711236027
  حاج خضری رسول 9721237013
  حسن پور باغ بهزادی محمد 9721237014
210 حسن شیخی سرپیری ـ میلاد 9421841008
  حسنوند مرتضی 9721237015
210 حکیم زاده نیک ـ محمدامین 9511840004
108 حواسی ابدالانی ـ سیدحسن 9511232009
211 حیدری ـ اریا 9611840004
  حیدری صفری کوچی هاشم 9721237017
203 خراسانی ـ امیرسالار 9511232010
108 خسروی ـ سیاوش 9511232011
204 خلیلی ـ امیررضا 9711230011
  خلیلی محمدصادق 9721234009
206 دانا ـ مسعود 9611232015
213 دهقانی ـ محمدجواد 9711236006
212 رادی ـ رضا 9511840006
108 رحمانی قمش ـ مرتضی 9611232017
214 رحیمی ـ محمد 9621233008
203 رزمی ـ محمدحسین 9521841002
103 رمدان ـ محمد 9611840007
114 رنجبرتلخاب ـ محمدمهدی 9521841003
113 رهنمون ـ اریا 9711236028
208 زند حسین 9711236017
107 سجادی ـ سیدزانیار 9511235008
207 سلگی ـ هادی 9711733006
207 شکری ـ محمد 9711730006
202 صادقی نسب ـ امیررضا 9711733009
  صالحی  علی 9721234016
206 طالبی ـ محمدرضا 9611840009
107 عباسیان ـ سالار 9511840013
  عباسی محمدرضا 9721237030
112 عبداللهی ـ حسن 9621233015
111 علی نژاد ـ امیرحسین 9621841008
  علی محمدی رزوه رضا 9721234018
103 عمیدیان ـ ابوالفضل 9711840009
103 فدائی ـ امیر حسین 9711840017
205 فرحناک امیرهنده ـ نیما 9711235021
209 فریادرس ـ محمدمهدی 9511840014
214 فلاح نژاد ـ محمدجواد 9711264002
109 قربانی ـ میلاد 9511235019
110 قربانی کنگرشاهی ـ مهدی 9611230017
111 قلی نژاد ـ ابوالفضل 9711840010
201 کاشفیان ـ مهرداد 9611230018
101 کاظمی ـ کوروش 9521314021
102 کاظمی باغکمه ـ حسین 9611840012
102 کربلایی ـ محمدسبحان 9511840023
113 کرمی تخت شیرینی ـ عابد 9621841010
209 کرمی طلایی ـ محمد 961327017
212 کوثری مقدم ـ محمدرضا 9511840017
202 گودرزی ـ مجید 9711663004
114 لاغری فیروزجایی ـ مجتبی 9521841011
212 لایقمند ـ عباس 9711840012
208 لشنی زند ـ حسین 9711236017
107 محبی ـ محمدرضا 9711663005
211 محمدنژاد ـ مبین 9611840014
  محمدیان دهکردی فرزاد 9721237037
206 مرادپور ـ محمدمهدی 9711236031
110 مریدی ـ رضا 9711264003
204 مسرور ـ محمدحسین 9711840014
211 مشتاقی ـ احمد 9611840017
114 ملاعلی اکبری ـ رضا 9711733018
107 ملکی ـ مهدی 9421841014
210 منوچهری ـ محمدرضا 9711235028
202 مهدوی ـ محمدرضا 9711733019
109 میرزایی سفیدابی فراهانی ـ رضا 9511235028
207 میری ـ سیدصادق 9711730015
206 نادری ـ امیرحسین 9711236021
  نامداریان رحیم 9721234028
203 نظامیان پورجهرمی ـ فرزاد 9711733021
  نوریان محمدآبادی محمد 9721234030
112 هاتفی یوسف پور ـ همت اله 9711231020
101 هدایت ـ سیدرضا 9511840022
101 همتی ـ یوسف 9611163004
207 هوشیاری ـ محمدعلی 9711730018
207 یوسف ابادی ـ فرهاد 9711730019
  کریمی مهران 9721237035
  یوسفی ابوالفضل 9721237039
دانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33680024  
تماس حاصل نمایند .
خوابگاه نرگس  
اتاق مصوب نام ش دانشجوئی
406 آذرباد ـ مرضیه 9211114003
304 ابوالقاسمی ـ ریحانه 9511235001
508 احمدوند ـ نگین 9511114002
505 احمدی ـ فاطمه 9722014002
205 احمدی ـ معصومه 9711733001
101 احمدی مقدم ـ زهرا 9721114001
307 اذرخرداد ـ حدیثه 9721114003
403 اسدی ـ فاطمه 9311914003
205 اسکندری ـ فاطمه 9711617003
408 اسماعیلی ـ مطهره 9311914004
206 اعتمادی چهارده ـ مبارکه 9511730006
506 اکبری ـ نسترن 9712014036
508 الوند ـ فاطمه 9511114005
506 امراللهی ـ فاطمه 9712014004
206 امیرپوری فرد ـ فائزه 9611617001
206 امینی ـ الهام 9511840001
302 ایتی ـ شیوا 9611727004
205 ایرانشاهی ـ فرناز 9711617005
203 بابائی مبارکه ـ زهرا 9421841003
305 بابایی ـ فاطمه 9711612007
204 باقی ـ منصوره سادات 9611727005
502 بزازیامچی ـ زهرا 9722014005
302 بهرامی بهرم زاده ـ شیوا 9611727006
306 بهروان ـ سمیرا 9711612011
302 تازه رو ـ نیلوفر 9611725005
202 تلخ ابی ـ اعظم 9611235007
506 جهانی فر ـ اتنا 9712014008
202 چقائی چم زمانی ـ زهرا 9611230006
401 حسنی ـ فاطمه 9511114015
204 حسینی ـ سحر 9611725009
203 حسینی ـ مبیناسادات 9421841009
504 حسینی ـ مینا 9611114013
401 حسینی راد ـ فائزه 9511114017
502 حکیم زاده ـ مهسا 9722014016
503 حیدری ـ زهرا 9611114019
207 حیدری ـ نازنین 9711733004
504 خادم الحسینی ـ سمانه 9611114020
305 خانی ـ شبنم 9711635005
301 خدابخش دچانی ـ زهراسادات 9711612016
202 خسروی آدینه وند ـ نگین 9611232031
208 خلعتبری لیماکی ـ مریم 9711167006
402 خمسه ـ مهناز 9521114014
403 دامن پاک ـ نرگس 9311914008
205 دانش پژوه ـ ریحانه 9611727008
506 راشدی ـ فاطمه 9712014015
404 رجبی ـ محدثه 9722014022
504 رستمی اصل کویجی ـ هانیه 9611114029
402 رسولی ـ رضوان 9511725009
302 رضائی ـ نسیم 9611232030
502 رضائی شهمیرزادی ـ زهرا 9721114023
504 رنجبر ـ سارا 9611114032
101 زرین ـ فاطمه 9721114062
402 زمانی ـ مینا 9521114020
403 زهرائی ـ زهرا 9311914012
206 سرلک پریسا 9511235009
402 سعیدی نیا ـ سحر 9522014013
203 سقرجوقی ـ بیتا 9611727012
301 سلطانی پورجلال آباد ـ مرضیه 9511730013
304 سلیمانی نجف ابادی ـ لیلا 9511232016
408 سلیمی ـ زهره 9311914014
502 شاه رجبیان ـ حورا 9722014029
304 شبانیان تفتی ـ رقیه 9511840008
208 صادقی ـ عاطفه 9711161003
408 صادقی ـ مائده 9311914017
206 صالحی چلچه ـ مریم 9711617016
302 صبوری ـ فاطمه 9611727015
404 صیفی ـ مائده 9721114029
201 طاهری فرد ـ فاطمه 9711730008
202 عبدلی چقائی ـ مهدیه 9611635012
406 عربکری ـ زینت 9421114032
307 عزیزی ـ سیده محدثه 9722014057
505 علی اکبری ـ فاطمه 9522014029
402 علی مددی ـ مریم 9611114051
301 علیجانی ـ فاطمه 9611235020
204 علیرضائی ـ فاطمه 9611725022
201 فتاحی ـ زهرا 9711730010
306 فتاحی وانانی ـ مینا 9711612026
304 فرجی ـ سیده فاطمه 9511617024
505 فهیم پور ـ زینب 9722014036
305 فیروزی ـ فرناز 9711612027
201 کاتب ـ زهرا 9711730012
307 کاظم خانلو ـ نیلوفر 9711733014
501 کریمی نوری ـ زینب 9611114058
208 کمانکش ـ فاطمه 9711167003
404 کولیوند ـ پرنیان 9721114038
408 کیانی فر ـ مهسا 9511914023
403 گلستانی پور ـ فاطمه 9311914022
303 گودرزی ـ راضیه 9711635012
506 ماکنالی ـ اناهیتا 9712014029
306 مجملی ـ مریم 9711612031
307 محرمی شاه بگندی ـ نرجس 9721114041
202 محمدامینی ـ منا 9611230020
402 محمدصالحی دارانی ـ محدثه 9522014024
201 محمدعلی زاده آرانی ـ مهسا 9711730013
305 محمدی ـ یاسمین 9711635013
502 محمودی ـ سحر 9721114045
407 مسئله گو ـ فاطمه 9611914037
505 مشکین فام ـ یسری 9721114046
503 مظفری جلال ـ عاطفه 9511114051
404 معصومی گرجی ـ غزل 9721114047
406 معظمی ـ ملیکا 9421114053
306 ملاامینی نصرابادی ـ محدثه 9621314027
308 ملکی فاطمه 9621114029
204 منصوری ارانی ـ نجمه 9611725027
301 مهدی پور ـ منیره 9511730021
408 موسوی چقابوری ـ فاطمه السادات 9611914027
206 میرافتابی ـ زهرا 9511235027
308 میش مست ـ فاطمه 9711635015
302 ناصرخاکی ـ فرشته 9511725029
506 نجفی ـ مائده 9712014034
504 نصراللهی کاسمانی ـ سحر 9521114040
504 نظرپور ـ نیلوفر 9611114061
306 نوروزی ـ زهرا 9711612038
202 نوروزی ـ سمیرا 9611230026
404 نوری ـ ارغوان 9721114056
407 هاتفی قهفرخی ـ سیده فائزه 9611914031
203 هاشم نیا ـ سیده ساغر 9421841015
304 هاشمی ـ نجمه سادات 9611635017
204 واعظی هرندی ـ زهرا 9611725028
407 ولی پور شکوهی ـ ساناز 9611914038
204 یامینی ـ زهرا 9611727030
303 یاوری ـ زهرا 9711635018
507 یاوری ـ سمیرا 9111114058
304 یوسفی ـ فریبا 9711617027
دانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33127618  
تماس حاصل نمایند .
     
     
خوابگاه حضرت معصومه (س)   
اتاق  نام ش دانشجوئی
214 ابراهیم زاده خزاقی ـ زهرا 9721234001
212 ابراهیمی ـ زینب 9721237001
520 ابراهیمی ـ مریم 9511232001
420 ابراهیمی فینی ـ مائده 9611114002
515 احمدمرادی ـ سارا 9511730003
207 احمدی ـ ریحانه 9611230001
507 احمدی ـ زهرا 9511612002
302 احمدی ـ فائزه 9421114002
209 احمدی ـ میناالسادات 9711235001
113 احمدی اسلاملو ـ تانیا 9711231002
502 احمیدی ـ فاطمه زهرا 9722014003
309 ادینه ـ ارزو 9421314002
319 ارجمندی مقدم ـ فاطمه 9521612002
317 ارغیش ـ نیلوفر 9611230002
313 ارفعی ـ فاطمه 9711114001
512 اریان ـ زهره 9621727002
417 استادی ـ رقیه 9421114005
215 اسحاقی ـ سوگند 9611635001
405 اسدی ـ رویا 9521114002
511 اسدی ـ عسل 9621612004
508 اسماعیلی ـ پونه 9511727004
126 اسماعیلی ـ مرضیه 9721237003
312 اشجاری ـ ساره 9711114002
312 اشجاری ـ سحر 9511635002
401 اشرفی ـ سمیه 9621612005
420 اصغری ملاباشی ـ شبنم 9411914003
325 اعتمادی ـ عاطفه 9511730005
307 افشار ـ معصومه 9711727003
204 افشارنیا ـ مهسا 9611840002
221 اقابابایی ـ فرزانه 9711162001
324 اقابیگی ـ راضیه 9711114003
301 اقاجانی ـ فاطمه 9511635003
115 اقاخانی ـ فاطمه 9711230001
410 اقازیارتی ـ ریحانه 9521114005
326 اقامحمدی ـ فاطمه 9511617003
510 اقامحمدی ـ لیلا 9511612003
126 اکرمی ـ حدیثه 9721237004
512 اله رضائی ـ سمیرا 9721237005
517 الیاس پور ـ عاطفه 9511230002
205 انصاری ـ سرور 9421114006
513 اوسطی اشتیانی ـ رضوانه 9711235005
304 بابائی زاده ـ اسیه 9721612004
108 بابااصفهانی ـ روزیتا 9421727005
321 باباخانی ـ معصومه 9721727004
219 باقرزاده چم ـ یاسمن 9421612006
306 باقری ـ صبا 9621314004
503 بخت ابنوس ـ سونا 9711725003
407 بختیاری ـ حمیده 9311114008
413 برزگری ـ سارا 9322014005
416 بشیرگنبدی ـ زهرا 9421114008
113 بشیری کوزه کنان ـ کبری 9711231005
401 بصیری ـ کوثر 9511635004
209 بلوچی ـ معصومه 9711235006
217 به پور ـ غزل 9721114007
412 بهادیوندچگینی ـ فاطمه 9422014004
227 بهرام ـ نگار 9221114012
119 بهرامی ـ مریم 9611167001
112 بهرامی ایوانکی ـ نیلوفر 9611730006
212 بهرامیان ـ نازنین فاطمه 9611840003
201 بوالحسنی ـ منا 9611232007
209 بیات ـ زهره 9421314006
414 بیرانوند ـ خدیجه 9711664007
405 بیغمی ـ عاطفه 9121114007
507 بیگدلی ـ مائده 9721612007
406 پاک ـ مریم 9611114007
  پرورده ـ هیوا 9421114010
423 پزشکی ـ کیمیا 9411914005
204 پناه ـ سارا 9611230004
520 پناهی فروشانی ـ سهیلا 9511617007
327 پور خانی ـ زهرا 9611635003
526 پورسردار ـ نیلوفر 9611612008
322 پوریانی ـ سحر 9721314006
318 پیامنی ـ فاطمه 9521314006
220 پیران ویسه ـ شادی 9611231003
404 پیری ـ نادیا 9121114012
402 تاجیک ـ زهرا 9711914004
510 تجر ـ سارا 9421612009
111 ترابی دوست ـ عاطفه 9611232009
312 ترخان ـ شیما 9511840002
213 ترکاشوند ـ فاطمه 9711236004
425 تقی پوربروجنی ـ مریم 9511914006
311 تکبیری ـ انسیه 9711725007
215 تلخ ابی ـ اعظم 9511230004
323 تنها ـ ملیکا 9721237010
107 تواره ـ مینو 9511635005
203 توفیقی ـ زهراسادات 9711725034
313 توکلی ـ مریم 9711114006
108 توکلی ـ مهسا 9421727008
518 تیموری اشتیانی ـ مریم 9511617009
511 ثابت ـ زهرا 9721237011
526 جان محمدی ـ کوثر 9611612010
310 جاویدنژاد ـ الهه 9621727005
303 جریدیانی ـ ساناز 9511232005
306 جعفری جباری ـ ساجده 9621314005
504 جعفری دوست ـ فاطمه 9511235005
307 جلالی ـ سیده ایسان 9711725008
313 جلالی فر ـ ریحانه 9711114008
322 جنیدماشلی ـ زهرا 9721314007
503 جوادی پاکدل ـ زینب 9711725009
212 جوادی نسب ـ سیده زهرا 9611235009
513 جودی ساری قیه ـ فرشته 9711840003
110 چاوشی ثمرین ـ زهرا 9511635006
227 چزگی ـ مریم 9511840003
304 چشفر ـ حدیث 9721612010
306 چنانه حریزی ـ شقایق 9611232032
302 چنگیزی فولادی ـ فاطمه 9421114013
123 حاتمی ـ حدیث 9611232012
424 حاتمی نسب ـ سعیده