کرونا فقط با قطع زنجیره انتقال متوقف میشود، در خانه بمانیم

کرونا فقط با قطع زنجیره انتقال متوقف میشود، در خانه بمانیم

کرونا فقط با قطع زنجیره انتقال متوقف میشود، در خانه بمانیم
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴ اصلی اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۱۰۷۷
کرونا فقط با قطع زنجیره انتقال متوقف میشود، در خانه بمانیم

کرونا فقط با قطع زنجیره انتقال متوقف میشود، در خانه بمانیم

کلید واژه ها: در خانه بمانیم کرونا را شکست میدهیم