امور فرهنگی و فوق برنامه

تعداد بازدید:۸۸۲

امور فرهنگی و فوق برنامه :

این واحد با توجه به ارزشهای فرهنگی , اسلامی , انقلابی و ملی و تصویب سیاست های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران , اقدام به برگزاری اردوهای زیارتی , تفریحی , جلسات , همایش های فرهنگی , بزرگداشت مناسبت های مذهبی و تاریخی , کلاسهای آموزشی , علمی و هنری از طریق کانون ها , انجمن ها و تشکلهای دانشجوئی می نماید .

آقای عزیز اله قربانی  - کارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 


معرفی کارکنان :

 آقایان :

حسین حسن نژاد - سمت : کارشناس انجمن های علمی - کارشناس برنامه دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی - کارشناس ستاد یادواره شهدای دانشگاه

جواد رضایی - کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه و کمیته تخصصی شورای فرهنگی - کارشناس انجمن اسلامی دانشجویان و جامعه اسلامی دانشجویان

خانم ها :

اعظم احمدلو - کارشناس مسئول قرآن و عترت - کارشناس امور مربوط به کانون قرآن و عترت - کارشناس جشنواره قرآن و عترت

انسیه وظیفه - کارشناس کارشناس ستاد صیانت از حقوق شهروندی - کارشناس شورای امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه

پروانه راهزانی - کارشناس نشریات دانشجویی - کارشناس کانون های فرهنگی دانشجویی 

شهناز رشنوادی - سمت : کارشناس فرهنگی و فوق برنامه - رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه - وظایف : کارشناس تشکل بسیج دانشجویی و کارشناس جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ

- کارشناس فرهنگی - رشته تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه - وظایف : مسئول سامانه پایش برنامه عملیاتی عملکرد واحد فرهنگی - کارشناس ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه - کارشناس کرسی های آزاد اندیشی-مسئول آمار و تحویل لباس فارغ التحصیلی - کارشناس ناظر برنامه های دانشکده پیراپزشکی - رابط فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

 

تلفن های تماس : 08634173655 - 08634173506