بهداشت محیط

معرفی واحد

قوانین و دستورالعمل ها

اخبار و اطلاعیه های بهداشتی

فهرست نمک های خوراکی مجاز

مرکز مشاوره ترک دخانیات

فلوچارت دریافت کارت بهداشت

     کارشناس مسئول بهداشت محیط آقای مهندس رضا حاج محمد حسن و کارشناس واحد آقای مهندس شجاعی مستقر در ستاد شهرستان هستند. خانم مرضیه حیدری، آقای مهندس رحمان عزیزی کارشناسان رسمی و خانمها مهندس مریم امینی و مرضیه خراسانی کارشناسان پی اچ سی شهری هستند. خانم مریم خراسانی به عنوان طرح نیروی انسانی در ستاد انجام وظیفه می کند.

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۸