بهداشت دهان و دندان

خانم فرشته حیدری کارشناس بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت دلیجان است.

شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان:

1-ارائه آموزش های لازم به پزشکان-کارشناسان-کاردانها-بهورزان و پرسنل ستادی مرکز بهداشت شهرستان

2-ارئه آموزشهای لازم به مربیان بهداشت مدارس و مدیران مدارس و مربیان مهدکودک ها و رابطین بهداشتی

3-تجهیز و راه اندازی واحدهای دندانپزشکی و پیگیری و نظارت بر عملکرد دندانپزشکان

4-تهیه و توزیع مواد مصرفی به واحدهای دندانپزشکی و پیگیری در تعمیر و سرویس دستگاههای دندانپزشکی

5-تهیه و توزیع لوازم کمک آموزشی مثل پوسترو... به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ادارات آموزش و پرورش

6-نظارت و بازدید از خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی جهت ارائه آموزشهای لازم به گروههای هدف بهداشت دهان و دندان

شماره تلفن: 08644228356 تا 59 داخلی 136

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷