آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه نظافت، شستشو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق های عملمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهمراقبت های بیهوشی و جراحی
نحوه و الزامات برچسب گذاری نمونه های آزمایشمدیریت آزمایشگاه
نحوه و اندیکاسیونهای پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژهمراقبت های حاد
نظارت بر اداره امور بخش های بالینیمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکزمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر جابجایی بین بخشی بیمارانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذامدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش هامدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذاییمدیریت بهداشت محیط
نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانسمدیریت بهداشت محیط
نظافت، شستشو، گند زدایی و لکه زدایی بخش ها و واحدهامدیریت بهداشت محیط
نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی