مطالب مرتبط با کلید واژه

جاورسیان


روز پزشک

تبریک روز پزشک توسط سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب.

ادامه مطلب

اولین جلسه مجمع سلامت محله

برگزاری اولین جلسه مجمع سلامت محله ، با حضور فرماندار ، امام جمعه، مدیر شبکه بهداشت و جمعی از معتمدین شهر جاورسیان در محل کتابخانه این شهر شهرستان خنداب ۲۴/۷/۹۷

ادامه مطلب