مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمارستان مهر خنداب


آیین تودیع و معارفه مدیریت بیمارستان مهر گالری

در مراسمی با حضور معاونت محترم توسعه دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای صمدی، دکتر اسدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان و همکاران... آقای عبدالرضا طبیبیان به عنوان مدیریت بیمارستان مهر معرفی و از زحمات آقای رسول فارسی جوکار مدیریت پیشین بیمارستان قدردانی شد.

ادامه مطلب

منشور حقوق بیماران

منشور حقوق بیماران 1- بیمار حق دارد در اسرع وقت، درمان و مراقبت مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد. 2- بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار ...

فناوری اطلاعات

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...