مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمارستان مهر خنداب


منشور حقوق بیماران

منشور حقوق بیماران 1- بیمار حق دارد در اسرع وقت، درمان و مراقبت مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد. 2- بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار ...

فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات نام و نام خانوادگی: مهندس فرشته موسوی سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان خنداب مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار پست الکترونیک: sabztar2@gmail.com شرح فعالیت: وظایف در حوزه سخت افزار: •    نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای و ...