مطالب مرتبط با کلید واژه

نسخه الکترونیک


واحد گسترش

مسئول واحد: خانم لیلا فهیم‌زاده   شرح وظایف واحد گسترش  •       فراهم کردن تجهیزات و امکانات لازم جهت پیشبرد برنامه نسخه نویسی الکترونیک  •        اجرا و پشتیبانی و‌رفع مشکلات سامانه یک پارچه بهداشت (سیب) •        بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده ...