مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بهداشت خنداب


بزرگداشت هفته سالمند گالری

این مراسم توسط مرکز بهداشت و با حضور فرماندار محترم شهرستان و با مشارکت کمیته امداد در امامزاده محمد مسعود برگزار گردید. کارشناس روان خانم یوسفی در رابطه با افسردگی سالمندان و کارشناس تغذیه خانم درویشی در خصوص تغذیه در این دوران صحبت کردند. سپس اندازه گیری فشار خون و ویزیت رایگان توسط پزشک انجام پذیرفت.

ادامه مطلب

رئیس مرکز بهداشت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...