آرشیو اخبار

مراقبت روانی اجتماعی در بحران

ایران به عنوان یکی از مناطق پرخطر در رخداد بلایای طبیعی بخصوص زلزله بوده، و مردم ما هرچند سال شاهد چنین فجایعی هستند. عمق حادثه و سردرگمی های اولیه در کمک رسانی و اولویت دادن به تأمین نیازهای اولیه زندگی بازماندگان گاه مانع از توجه جدی به مشکلات روحی روانی بازماندگان مصیبت دیده میشود. فشار روانی شدید ناشی از حادثه گاه به حدی است که در صورت عدم توجه و مراقبت جدی باعث لطمات سخت تر و جبران ناپذیری می شود.

ادامه مطلب