آرشیو اخبار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک:

۱۱۰ هزار نفر در استان مرکزی واکسن کرونا دریافت کردند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۱۱۰ هزار از افراد گروه‌های سنی هدف واکسیناسیون تاکنون در این استان مرحله نخست ایمن سازی علیه ویروس کرونا را انجام داده و ۱۵ هزار نفر نیز ۲ مرحله تزریق واکسن را کامل کرده‌اند.

ادامه مطلب

با در نظر گرفتن دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل های ویژه انتخابات، بازرسی های بهداشتی در حال انجام می باشد.

با عنایت به اینکه در آستانه روز انتخابات ۲۸ خرداد ماه می باشیم با در نظر گرفتن دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل های ویژه انتخابات در سه شاخصه قبل انتخابات – حین انتخابات و فعالیت های تبلیغیT بازرسی های بهداشتی در حال انجام می باشد.

ادامه مطلب