آرشیو اخبار

اطمینان از وضعیت بهداشتی بخش عمده ای از مساجد/ترجیحا اعمال شب قدر را در منزل بجا آورید

ایسنا/مرکزی مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از وضعیت بهداشتی بخش عمده ای از مساجد برای برگزاری مراسم شب قدر اطمینان داریم.

ادامه مطلب