آرشیو اخبار

بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خنداب گالری

بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خنداب با حضور دکتر مخلص ائمه استاندار مرکزی، دکتر آصفری نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، دکتر علیمحمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک و سایر مسئولین

ادامه مطلب
بررسی مسائل و مشکلات شهرستان کمیجان، ۲۷ بهمن ماه

بررسی مسائل و مشکلات شهرستان کمیجان، ۲۷ بهمن ماه گالری

بررسی مسائل و مشکلات شهرستان کمیجان با حضور دکتر مخلص ائمه استاندار مرکزی، دکتر آصفری نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، دکتر علیمحمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک و سایر مسئولین

ادامه مطلب