آرشیو اخبار

حال ناخوش سلامت با تهدیدهای دیابت

حال ناخوش سلامت با تهدیدهای دیابت اراک - ایرنا - سلامت شاخص محوری در دستیابی به توسعه پایدار است که طی سال های اخیر در ایران با تاخت و تاز عامل تهدیدآمیزی به نام دیابت حال خوشی ندارد و روز به روز زوایای پیدا و پنهان آثار زیانبار آن بر سرمایه های انسانی نمود بیشتری می یابد. http://www.irna.ir/markazi/fa/news/۸۳۱۰۳۳۶۵

ادامه مطلب
دوره آموزشی آشنایی با سرطان ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی(اراک) ، ۲۸ آبانماه

دوره آموزشی آشنایی با سرطان ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی(اراک) ، ۲۸ آبانماه

هقتمین جلسه دوره آموزشی آشنایی با سرطان وعوامل تاثیرگذار قابل اصلاح بر میزان بروز آن،در روزدوشنبه به تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸در سالن کنفرانس شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی(اراک) با حضور بیش از ۵۰ نفر از کارکنان شاغل در این مجموعه برگزار گردید.

ادامه مطلب