اخبار

پیشگیری از پوسیدگی دندان اولویت واحد سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است

رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اولویت واحد سلامت دهان و دندان در ارایه خدمات، پیشگیری از پوسیدگی دندان به خصوص در دندان کودکان است.

ادامه مطلب