اعلام هشدار و ارسال دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس جدید- چین ۲۰۱۹

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)