آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
لیست بیماریهای واگیر تحت مراقبت آذر ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل بیماریابی فعال سل در زیر گروه های پرخطر کووید مزمندستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری مراقبت و مبارزه با ناقلین و مخازن لیشمانیوز-۱۴۰۰دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری درمان مالاریا در جمهوری اسلامی ایران - ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نسخه۰۳ دستورالعمل کشوری مراقبت و درمان وبا - شهریور - ۱۴۰۱دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
ابلاغ دستورالعمل کشوری مراقبت لیشمانیوزدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل مراقبت و پیشگیری و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به التوردستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
محتوای آموزشی ویژه پیاده روی اربعین حسینیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان ایدز و سلدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
مقاومت ویبریو کلرا (التور) به سفیکسیمدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
تب دانگدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دستورالعمل مدیریت نمونه ها در بیماریهای منتقله از آب و غذادستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
نامه ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍ- اسفند ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
فایل نهایی مدیریت نمونه ها در بیماریهای منتقله از آب و غذا- اسفند ۹۹دستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بسرگ، پستان و دهانه رحمدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر۰۸ آذر ۱۴۰۰
دستورالعمل استفاده صحیح از ایمنوگلوبین (سرم) اختصاصی ضدهاریدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
الگوریتم جدید تشخیص سل ریویدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری تب خونریزی دهنده کریمه کنگودستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
دستورالعمل کشوری سالکدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر
پمفلت آنفلوانزای انسانیپمفلت آنفلوانزای انسانیدستورالعمل های مبارزه با بیماریهای واگیر