آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه بیماری های واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش وضعیت آنفلوانزا WHOاطلاعیه بیماری های واگیر
sharbonاطلاعیه بیماری های واگیر
تهیه سوسپانسیون اوسلتامیویراطلاعیه بیماری های واگیر
راهیان نوراطلاعیه بیماری های واگیر
تشدید نظام مراقبت فاسیولیازیس درکشور - ۹۹اطلاعیه بیماری های واگیر
گروه های هدف تشخیص آزمایشگاهی در موارد سرپایی مشکوک به کووید ۱۹اطلاعیه بیماری های واگیر
افراد واجد شرایط غربالگری آزمایشگاهی بیماری کووید -۱۹اطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل نسخه ۲ کوروناویروس جدید وزارت بهداشتاطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس ۲۰۱۹.اطلاعیه بیماری های واگیر
اعلام هشدار و ارسال دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس جدید- چین ۲۰۱۹اطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل درمان بیماری آنفلوانزا-آذر۹۸اطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل نمونه گیری از موارد مشکوک به انفلوانزا-آذر۹۸اطلاعیه بیماری های واگیر
فرم تدوین راهنمای تجویز داروی اوسلتامی ویراطلاعیه بیماری های واگیر
هشدار در خصوص مصرف گلوکورتیکوئیدها در درمان آنفلوانزااطلاعیه بیماری های واگیر
اطلاعیه شماره۴۷ هشدار در خصوص مصرف گلوکورتیکوئیدها در درمان آنفلوانزااطلاعیه بیماری های واگیر
مصوبات کمیته کشوری پیشگیری و کنترل بیماری هاری ۱۳۹۸اطلاعیه بیماری های واگیر
ذبح دام هاریاطلاعیه بیماری های واگیر
دستورالعمل وبااطلاعیه بیماری های واگیر
پیامهای بهداشتی آنفلوانزااطلاعیه بیماری های واگیر
پشه آئدساطلاعیه بیماری های واگیر