مطالب مرتبط با کلید واژه

پزشک خانواده


پیام معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی به مناسبت هفته سلامت

حق سلامت جزو حقوق اصلی و اولیه هر انسانی محسوب می شود و بهترین راهکار برای تحقق آن یا جلوگیری از تحمیل هزینه های کمرشکن سلامت به مردم توسعه پوشش همگانی سلامت (UHC) و تداوم ارائه خدمات بهداشتی به جامعه در قالب خدمات اولیه بهداشتی (PHC) می باشد.

ادامه مطلب
وبینار وزارتی استقرار برنامه پزشک خانواده، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱ اسفند ماه

وبینار وزارتی استقرار برنامه پزشک خانواده، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱ اسفند ماه گالری

حضور دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، معاون اجرایی و معاون فنی، مدیر امور مالی, مدیر گروه و کارشناسان گسترش و ارتقا شبکه معاونت بهداشتی در *وبینار وزارتی معرفی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس نسخه ۰۳*

ادامه مطلب