پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران بستری

 • 0
 • مراجعه کننده محترم ضمن عرض سلام وآرزوی سلامتی خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر وارائه نقطه نظرات سازنده خود، مارا درارائه خدمات بهتر و با کیفیت یاری نمایید.
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • میزان تحصیلات*
  3
 • مدت زمان بستری*
  4
 • نام بخش بستری*
  5
 • میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات نگهبانی*خیلی زیادزیادتاحدودیکمخیلی کم
  نحوه برخورد نگهبان
  نحوه برخورد وارائه راهنمایی لازم توسط پرسنل اطلاعات
  6
 • میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات پذیرش*خیلی زیادزیادتاحدودیکمخیلی کم
  نحوه برخورد پرسنل پذیرش
  بستری شدن بدون معطلی
  سرعت تشکیل پرونده
  7
 • میزان رضایتمندی مراجعین از مداخلات پرستاری*خیلی زیادزیادتاحدودیکمخیلی کم
  پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند
  در هر شیفت پرستار مراقب من، خود را معرفی می کرد
  پرستاران در ابتدای بستری راهنمایی های لازم در خصوص معرفی بخش، دستبند شناسایی، زنگ احضار و .... را انجام دادند
  پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش های لازم را به من دادند
  پرستاران بخش در موارد مورد نیاز به موقع بر بالینم حضور می یافتند
  پرستاران حریم خصوصی من را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند
  پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... من بودند
  پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی، اطلاعات و توضیحات لازم را به من می دادند
  برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریم، اقدامات لازم را انجام دادند
  رضایت کلی شما از مراقبتهای پرستاری چه میزان است
  8
 • میزان رضایتمندی مراجعین از مراقبت های پزشکی*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  نحوه معرفی و برخورد پزشک دربدو ورود
  ویزیت روزانه وبه موقع پزشک معالج
  میزان دقت وزمان اختصاصی پزشک برای معاینه بیمار
  توضیح پزشک درمورد تشخیص ها و درمان ها و عوارض درمان و روش های جایگزین به بیمار
  حضور پزشکان و دسترسی به پزشک معالج هنگام نیاز
  رعایت مسائل شرعی درانجام خدمات پزشکی
  9
 • میزان رضایتمندی مراجعین ازمراقبت های درمانی و پاراکلینیکی درحین بستری*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذیرش
  طول مدت انتظار جهت بستری
  طول مدت انتظار جهت انجام عمل جراحی (درصورت عمل)
  طرزبرخورد وراهنمایی های کارشناسان بیمه
  رعایت طرح انطباق (پرسنل مرد جهت بیماران مرد و پرسنل زن جهت بیماران خانم)
  نحوه ارائه خدمات پاراکلینیکی(آزمایشگاه، رادیولوژی و...)
  نحوه ارائه خدمات با رعایت شان و منزلت انسانی بیمار بدون تبعیض قومی، فرهنگ، مذهبی
  10
 • میزان رضایتمندی مراجعین از جنبه های رفاهی و مدیریتی*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  مناسب بودن سیستم سرمایشی و روشنایی بخش
  وجود کلیه تجهیزات و داروهای موردنیاز در بیمارستان
  امکان انجام کلیه آزمایشات موردنیاز در داخل بیمارستان
  خدمات کمک بهیار در انجام امور شخصی (غذاخوردن، ازتخت خارج شدن، لباس پوشیدن و ...)
  شرایط و امکانات محوطه (فضای سبز، بوفه، داروخانه شبانه روزی، پارکینگ، نمازخانه و ...)
  امکانات رفاهی بخش (تلفن، زنگ اخبار پرستار، تلویزیون، صندلی برای همراهان و اتاق بازی کودک و...)
  رعایت حریم شخصی و خصوصی بیمار در حین انجام اقدامات درمانی (کشیدن پرده و ...)
  مناسب بودن سکوت و آرامش در بخش
  مناسب ، راحت و سالم بودن تخت ازنظر تشک و بالش، در نظر گرفتن تخت اطفال
  تعویض به موقع ملحفه و لباس
  وجود تابلو و علائم راهنما در بیمارستان
  حضور به موقع بیماربر برای جابجایی بیمار
  وضعیت آسانسور
  حفظ نظم همراه با آرامش درساعات ملاقات
  نحوه برخورد پرسنل خدماتی
  نحوه رفع مشکل یارسیدگی به شکایات بیماران
  11
 • میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات تغذیه*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  ازکیفیت غذا (طعم، سردی، گرمی)
  ازظروف مورد استفاده برای سرو غذا
  ازساعت سرو غذا
  توضیح و نظارت کارشناس تغذیه درمورد رژیم غذایی بیمار
  12
 • میزان رضایتمندی مراجعین از بهداشت محیط*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  نظافت و تمیزی بخش و اتاق
  نظافت و تمیزی سرویس های بهداشتی (حمام، دستشویی و توالت)
  تمیز بودن ملحفه و پتو در بخش
  13
 • میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات ترخیص*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  برخورد و راهنمایی کارکنان طی مراحل ترخیص
  سرعت انجام مراحل ترخیص
  مدت زمان صرف شده جهت تعیین تکلیف (ترخیص ازاورژانس یا انتقالی به بخش و دیگر مراکز)
  14
 • میزان رضایتمندی مراجعین از هزینه ها*خيلي زيادزيادتاحدوديكمخيلي كم
  نحوه اطلاع رسانی درخصوص ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی (پرداخت 10درصد هزینه توسط بیمار بستری) و سیستم های حمایتی
  رضایت از هزینه های پرداختی در قبال خدمات دریافت شده
  15