راهنمای طبقات

تعداد بازدید:۳۷۸۲

بلوک 1

طبقه همکف (0)

اورژانس Acute اورژانس بستری اتاق عمل سرپایی –اتاق اسکرین پزشک عمومی- اتاق احیاء قلبی تریاژ - پذیرش صندوق آندوسکوپی داروخانه آزمایشگاه - MRI

طبقه اول (1)

 آموزش پرستاری دفتر بهبود سوپروایزر آموزشی - کتابخانه گروه آموزش داخلی- آموزش به بیمار سوپروایزر کنترل عفونت  مددکاری بهداشت حرفه ای بهداشت محیط تغذیه دفتر خدمات تاسیسات حسابداری درآمد فناوری اطلاعات  توانبخشی واکسیناسیون بیمه تامین اجتماعی –  تجهیزات پزشکی بیمه خدمات درمانی حفاظت فیزیکی

بلوک 2

طبقه زیرزمین (1-)

اسکن هسته ای CSR  - رختشویخانه

طبقه همکف

مرکز تلفن بانک رادیولوژی حسابداری طرح

طبقه اول

بخش آنژیوگرافی بخش ICO-OH اتاق عمل

طبقه دوم

پاوین خانم ها و آقایان

بلوک 3

طبقه زیرزمین(1-)

 آشپزخانه بخش دیالیز انبار داروئی - تأسیسات -مدیریت اطلاعات سلامت

طبقه همکف (0)

 بخش MEGA ICU  بخش CCU بخش جراحی A

طبقه اول (1)

 دفتر پرستاری   بخش SICU بخش ICU  - بخش جراحی B

طبقه دوم (2)

بخش داخلی A  - بخش قلب و ریه

طبقه سوم (3)

بخش داخلی B بخش داخلی C

مرکزاورژانس پرتوی سوانح سوختگی
طبقه همکف  پذیرش - درمانگاه - اورژانس بستری - بستری سوختگی - حمام پرتوی - بخش پرتوی - اتاق عمل
طبقه اول بخش CSR - بخش BICU - اتاق عمل

کلید واژه ها: راهنمای طبقات راهنمای مراجعین

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲