جدول زمان بندی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۹۷۹
ردیف عنوان پایان نامه ارائه دهنده تاریخ برگزاری مکان برگزاری نوع مطالعه
1 مقایسه تظاهرات بالینی، سیر بیماری و برنامه درمانی بیماران آرتریت روماتوئید سینگل پازتیو و دابلپازتیو سرولوژی  شیما مدنی  16/6/1400 پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان به روش هم گروهی (Cohort)
2 بررسی مقایسه ای سطح فاکتورهای التهابی در بیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروی امپاگلیفلوزین و سایر داروهای آنتی دیابتیک زهرا آمره ئ 15/6/1400 پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

به روش مقطعی 

( Cross Sectional )

3 بررسی و مقایسه کفایت همودیالیز از طریق فیستول شریانی وریدی و کاتتر دائم در بیماران همودیالیزی در مرکز دیالیز حامی اراک کوثرالسادات اشرفی  11/7/1400 پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

به روش مقطعی 

( Cross Sectional )

 

کلید واژه ها: جدول زمان بندی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰