ترخیص

تعداد بازدید:۳۶۳۴

مدارک لازم جهت ترخیص بیمار :
1-    کپی معتبر دفترچه بیمه و برگه دفترچه
2-    اطفال زیر 2 سال کپی دفترچه پدر یا مادر الزامی می باشد .
3-    سربازان وظیفه علاوه بر دفترچه بیمه ، گواهی از یگان خدمتی الزامی می باشد . 
4-    فرزندان دختر بالای 18 سال تحت تکفل پدر ، کپی شناسنامه الزامی می باشد .
5-    فرزندان پسر بالای 18 سال تحت تکفل پدر ،  گواهی تحصیلی الزامی می باشد .
6-    بیمارانی که دارای بیمه مکمل می باشند جهت ارائه آن به مرکز می توانند با ارائه دستور بستری پزشک معالج و در موارد اورژانس با اخذ گواهی مبنی بر بستری از پذیرش مرکز و ارائه آن به بیمه مربوطه نسبت به اخذ و ارائه معرفی نامه به مرکز اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ترخیص بیماران ترافیکی :
1-    صورتجلسه آمبولانس الزامی می باشد .
2-    صورتجلسه و کروکی کلانتری می باشد .

مراحل ترخیص بیمار:
1-    ویزیت پزشک معالج و صدور دستور ترخیص
2-    کنترل مدارک و مستندات توسط منشی بخش 
3-    کنترل استحقاق درمان توسط واحد ترخیص ( جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی ) 
4-    مراجعه به واحد حسابداری و ترخیص
5-    کنترل و محاسبه پرونده از نظر هزینه ها و تأییدیه بیمه و صدور صورتحساب و ارجاع به صندوق
6-    پرداخت بدهی به صندوق ( در صورت داشتن بدهی)
7-    صدور برگه ترخیص توسط واحد صندوق
8-    ارائه برگه ترخیص به بخش
9-    ترخیص بیمار


شرایط ترخیص بیمار :
1-    پس از ویزیت پزشک معالج و  امضاء  و مهر دستور ترخیص توسط ایشان, گزارش ترخیص و کنترل کمی و کیفی پرونده  توسط   سرپرستار – منشی بخش بطور کامل انجام میشود.
2-    خلاصه پرونده توسط پزشک مربوطه نوشته میشود.
3-    پرونده تکمیل شده و توسط منشی بخش به ترخیص ارسال می گردد.
4-    پرونده در واحدترخیص بیمارستان  از نظر نوع بیمه های پایه و تکمیلی  بررسی می گردد.
5-    پس از ارسال پرونده بیماران ترخیصی به بخش حسابداری ترخیص ،پس از  تایید کلیه اطلاعات، پرینت های مربوطه از سیستم  HIS  دریافت و قبص صندوق و برگ خروج صادر می شود.
6-    در نهایت با تسویه حساب بیمار در صندوق بیمارستان، برگ خروج به بیمار یا همراهان وی تحویل می گردد.

 

پرداخت هرگونه وجه فقط به صندوق بیمارستان مجاز است لطفا" از پرداخت هرگونه وجه نقد به سایر افراد اجتناب فرمائید .
در صورتی که سئوالی در زمینه ترخیص بیمار در خارج از وقت اداری دارید مراتب را با سرپرستار بخش درمیان بگذارید .

 

کلید واژه ها: مراحل ترخیص شرایط ترخیص ترخیص بیماران ترافیکی

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱