کمیته آموزش پزشکی پاسخگو

تعداد بازدید:۲۱۹۱

اعضاء:


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2.خانم دکتر لیلا پور سعادت
3.آقای دکتر ناصر سعیدی
4. آقای دکتر مهدی بختیار
5.آقای دکتر عبدالطیف معینی
6.آقای دکتر فرشید حق وردی
7.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی
8.خانم محبوبه خسروانی


شرح وظایف کمیته:


1- برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه
2- تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
3- ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
4- ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو
5- برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات
 

کلید واژه ها: کمیته آموزش پزشکی پاسخگو

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱