اداره امور منابع انسانی

تعداد بازدید:۶۹۱۴

 

مسئول واحد:  آقای پیمان فرجادفر
تلفن های واحد:   داخلی: 1141 - 1142
                                تلفن های  داخلی کارگزینی : 1144 - 1145 - 1148 - 1149
                                تلفن داخلی تدارکات: 1155 - 1156 - 1157
                                
موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی: ساختمان کلینیک دکتر قوام زاده -  طبقه 3
تعداد پرسنل : 6 نفر
 واحدهای زیر مجموعه : کارگزینی-  تدارکات-  تاسیسات-  خدمات-  نقلیه و .... 

 

سوابق :
کارشناس نظارت و بازرسی دارو معاونت غذا و دارو
کارشناس ناظر مراکز جامع سلامت مرکز بهداشت اراک
کارشناس اعتباربخشی و بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)
 

شرح وظایف: 
1.    نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان ازنظرساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تعیین هزینه آنها و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مسئولان مربوطه
2.    برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
3.    برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها
4.    رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات
5.    رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
6.    امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
7.    نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه
8.    نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم 
9.    رعایت قوانین ونظام اداری سلسله مراتب طبق چارت تشکیلاتی
10.    نظارت بر ورود و خروج کلیه پرسنل بیمارستان و محاسبه تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از حسابداری 
11.    نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گواهی انجام کار و اضافه کار و نمرات طرح پرکیس کارکنان بیمارستان 
12.    نظارت بر تهیه و ارائه بموقع کارکرد پزشکان ونمرات ارزشیابی کارکنان بیمارستان 
13.    نظارت بر رعایت لباس فرم کلیه پرسنل بیمارستان 
14.    شرکت در کمیته های بیمارستانی 
15.    اقدام جهت ارزشیابی کل پرسنل از طرف مشمولین واحدها و ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی     
16.    نظارت بر امور واحد خدمات و بهبود ارائه آن 
17.    نظارت بر امور واحد بایگانی جهت اجرای صحیح بایگانی اداری و حفظ مکاتبات 
18.    نظارت بر امور واحد کارگزینی در ارائه احکام ، پرونده پرسنلی مرخصی ها و فرمهای پرسنلی 
19.    نظارت بر امور کار دبیرخانه وماشین نویس جهت ثبت صحیح نامه های وارده و خارجه و اقدام نامه ها 
20.    نظارت بر امور واحد نقلیه و کنترل پرسنل و وسایط نقلیه
21.    هماهنگی امور واحدهای کارگزینی ،دبیرخانه ، بایگانی ، نقلیه ، خدمات ،  و ...(طبق تشکیلات سازمانی)
22.    ایجاد هماهنگی کلی بین واحدهای اداری با کلیه واحدهای بیمارستان
23.    نظارت دقیق بر اشتغال کلیه افراد بیمارستان جهت اقدامات اداری و پرسنلی طبق دستورالعمل
 

کلید واژه ها: منابع انسانی امور عمومی

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۴۰۲