آزمایشگاه تشخیص طبی

تعداد بازدید:۶۳۳۷

مسئول بخش کلینیکال:دکترامیر ورد

مسئول بخش پاتولوژی:دکتر امیر ورد

سوپروایزر آزمایشگاه : خانم پریسا آزاد

تلفن های واحد : داخلی 2143 - 2146 - 2148 - 2150

موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف–   بلوک 1

تعداد پرسنل : 37نفر  

شرح وظایف :

انجام آزمایشهای درخواستی پزشکان محترم مرکز
آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) یکی از بخشهای پاراکلینیکی مرکز در طبقه همکف و با داشتن بخشهای کلینیکال و پاتولوژی در حال خدمت رسانی به بیماران و مراجعین سرپایی می باشد.
آزمایشگاه کلینیکال شامل بخشهای هماتولوژی –بیوشیمی –هورمون شناسی و ایمونولوژی –سرولوژی وانعقاد-میکروب شناسی-انگل شناسی –بانک خون می باشد که نسبت به انجام آزمایشهای درخواستی پزشکان جهت بیماران بستری در مرکز و همچنین مراجعین سرپایی به آزمایشگاه اقدام می نماید.
آزمایشگاه مرکز با داشتن تجهیزات مدرن و به روز آزمایشگاهی و با همکاری تعداد27 نفر کارشناس و کارشناس ارشد آزمایشگاه مشغول خدمت رسانی می باشند .


تجهیزات و امکانات :

1-دستگاه سل کانتر هماتولوژی فول دیف سیسمکس XS800I

2-دستگاه سل کانتر هماتولوژی سیسمکس  KX21

3-دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی بیوتکنیکال 4500

4-دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی سلکترا XL

5-دستگاه مینی وایداس

6-دستگاه الایزا اتوماتیک هیومن

7-دستگاه بلادگاز NOVA

8- دستگاه سل کانتر فول دیف

9- شیکر انکوماتور

کلید واژه ها: آزمایشگاه نمونه گیری

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱