اسامی پزشکان

تعداد بازدید:۹۶۲۶۹

گروه بیماری های ریه

دکتر لطیف معینی

فوق تخصص : ریه

سمت اجرایی : رئیس بخش قلب و ریه- مدیر گروه داخلی

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : دوشنبه صبح 

دکتر مهدی بختیار

فوق تخصص : ریه

سمت اجرایی : مسئول واحد EDO

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : یکشنبه صبح 

گروه غدد و متابولیسم

دکتر محمدرضارضوانفر

فوق تخصص : غدد و متابولیسم

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه : یکشنبه و چهارشنبه صبح 

دکتر افسانه طلایی

فوق تخصص : غدد و متابولیسم

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه : سه شنبه صبح 

دکتر تورج واله

فوق تخصص : غدد و متابولیسم

سمت اجرایی : معاون آموزشی

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه :شنبه و دوشنبه صبح 

دکتر بهنام مظفری

فوق تخصص : غدد و متابولیسم

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : شنبه و چهارشنبه

گروه گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر محمدرضا پارسا

فوق تخصص : گوارش و کبد بزرگسالان

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه :شنبه عصر

دکتر عظیم فروزان

فوق تخصص : گوارش و کبد بزرگسالان

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : شنبه صبح 

دکتر محمد قزلو

فوق تخصص : گوارش و کبد بزرگسالان

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه : دوشنبه صبح 

دکتر محسن قاصدی

فوق تخصص : گوارش و کبد بزرگسالان

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه : سه شنبه صبح 

دکتر حمیدرضا نوروزی

فوق تخصص : گوارش و کبد بزرگسالان

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : یک شنبه

گروه روماتولوژِی

دکتر قدرت اله دهستانی اردکانی

فوق تخصص : روماتولوژِی

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار عضو هیات علمی

برنامه درمانگاه : سه شنبه

 

 

 

گروه نفرولوژِی

دکتر ناصر سعیدی

فوق تخصص : نفرولوژِی

سمت اجرایی : -

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : یک شنبه صبح 

دکتر پروین سلطانی

فوق تخصص : نفرولوژِی

سمت اجرایی : -

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : سه شنبه صبح 

دکتر فرشید حق وردی

فوق تخصص : نفرولوژِی

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : دوشنبه صبح 

دکتر علی صدوق عباسیان

فوق تخصص : نفرولوژِی

سمت اجرایی : ریاست مرکز امیرالمومنین (ع)

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

گروه خون و آنکولوژِی

دکتر عفت مشهدی

فوق تخصص : خون و آنکولوژِی

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه :

دکتر رضوی دهکردی

فوق تخصص : خون و آنکولوژِی

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه :

گروه عفونی

دکتر افشین بابایی

تخصص : بیماری های عفونی و تب دار

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه : یکشنبه صبح ساعت8

دکتر ساعده سلطان محمد

 تخصص : بیماری های عفونی و تب دار

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه : شنبه و سه شنبه

دکتر حسین مظاهرپور

 تخصص : بیماری های عفونی و بیماری های گرمسیری

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : یک شنبه

گروه داخلی

دکتر ماندانا مجیدیان

تخصص : داخلی

سمت اجرایی :معاون آموزشی گروه داخلی

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : -

دکتر مهرک منتظران

تخصص : داخلی

سمت اجرایی : -

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : شنبه صبح 

دکتر فایزه صوفیان

تخصص : داخلی

سمت اجرایی : عضو شورای پژوهش

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

برنامه درمانگاه : یکشنبه صبح 

دکتر محمدرضا  غلامی  

تخصص : داخلی

سمت اجرایی :مسئول امور اینترن ها

برنامه درمانگاه : سه شنبه صبح 

دکتر فضیلت جوکار درزی

تخصص : داخلی

سمت اجرایی :-

برنامه درمانگاه : -

گروه ارتوپدی

دکتر حسین علی هادی

فوق تخصص :زانو

سمت اجرایی : -

دکتر بهزاد عنایتی

فوق تخصص :دست

سمت اجرایی : -

دکتر مهران اعظمی 

تخصص : ارتوپدی

سمت اجرایی : -

گروه جراحی عمومی

دکتر  حامد سلامت فرد

فوق تخصص : جراحی سینه

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

دکتر مهدی وفایی نیا

تخصص : جراحی عمومی

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

دکتر معصومه حیدری باطنی

تخصص : جراحی عمومی

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  -

دکتر سعید حیدری

تخصص : جراحی عمومی

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :   شنبه صبح 

دکتر شیرین شیرین کار

تخصص : جراحی عمومی

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  -

دکترعلی داودی

تخصص : جراحی عمومی

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  -

گروه جراحی قلب

دکتر  محمد حسن غلامی زاده

فوق تخصص : جراحی قلب

 سمت اجرایی : -

دکتر محمد رضا سعیدی

فوق تخصص : جراحی قلب

سمت اجرایی : -

دکتر پرهام هاشمی

فوق تخصص : جراحی قلب

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

گروه جراحی عروق

دکتر رضا شجاعی

فوق تخصص : جراحی عروق

سمت اجرایی :سه شنبه صبح ساعت8

دکتر امیررضا نعیمی

فوق تخصص : جراحی عروق

سمت اجرایی :  یک شنبه صبح ساعت8

گروه جراحی ترمیمی

دکتر سیامک راکعی

فوق تخصص : جراحی ترمیمی و پلاستیک

سمت اجرایی : -

دکتر آرش صراف زاده

فوق تخصص : جراحی فک و صورت

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  سه شنبه صبح

دکتر مهدی حیدری زاده

فوق تخصص : جراحی فک و صورت

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  یک شنبه صبح 

دکتر نعمت بیگناه

فوق تخصص : جراحی فک و صورت

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  دو شنبه صبح 

دکتر سید امین علوی

فوق تخصص : جراحی فک و صورت

سمت اجرایی : -

برنامه درمانگاه :  چهار شنبه صبح 

گروه بیهوشی

دکتر سعیدرضا سلطانی

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی : -

دکترعلی خانی دخت

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی :-

دکتر علیرضا کمالی

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی : معاونت پژوهشی دانشگاه

دکتر سید یوسف شاه طاهری

تخصص :  بیهوشی

سمت اجرایی : -

دکتر مریم جواهر طلب

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی :-

دکترابوالفضل صفری

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی :-

دکتر  جواد فرخی

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی :-

دکتر مرتضی جوادی پور

تخصص : بیهوشی

سمت اجرایی :-

گروه ارولوژی

دکتر رسول جعفری اریسمانی

تخصص : ارولوژی

سمت اجرایی :-

دکترمونا محیطی اصل

تخصص : ارولوژی

سمت اجرایی : -

دکتر مهدی غلام پور

تخصص : ارولوژی

سمت اجرایی : -

دکتر علی کریمی

تخصص :  ارولوژی

سمت اجرایی : -

دکتر  محمد هادی مرتضوی

تخصص : ارولوژی

سمت اجرایی :-

گروه  قلب

دکتر  روح الله داود آبادی

تخصص :  متخصص قلب و عروق-فلوشیپ اینترونشن

سمت اجرایی : -

دکتر سمانه نوری اصل

تخصص : متخصص قلب و عروق

سمت اجرایی : -

دکتر  علیرضا علی سعیدی

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

مرتبه علمی :  استادیار

دکتر  الهام فراهانی

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

مرتبه علمی :  استادیار

دکتر  پریسا سالاری

تخصص :  متخصص قلب و عروق

سمت اجرایی : -

دکتر منیره سلطانی

تخصص : متخصص قلب و عروق

سمت اجرایی : -

دکتر رضا نجاتیان

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

دکتر علی حسینی

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

دکتر فاطمه ربطی

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

دکتر آیناز صمدی

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

دکتر  سعید صدرنیا

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

مرتبه علمی :  استادیار

دکتر  نوید رضا مشایخی

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

مرتبه علمی :  استادیار

دکتر پگاه پیرو

تخصص :  متخصص قلب و عروق

 سمت اجرایی : -

دکتر علی علیمحمدی

تخصص :  پزشکی قانونی و مسمومیت

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

دکتر نازیلا نجدی

فوق تخصص : ناباروری

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

دکتر  امیر ورد

تخصص :   پاتولوژیست

مرتبه علمی : استادیار

هیأت علمی

دکتر  مهسا بهرامی نژاد

تخصص :  پوست

 سمت اجرایی : -

کلید واژه ها: پزشکان مرکز پزشکان امیرالمومنین

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲