رسیدگی به شکایت

تعداد بازدید:۳۵۸۷

کارشناس مسئول : خانم مینو بوجاری
موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه اول – بلوک 1
نحوه ی دریافت شکایات:   
•    مراجعه ی حضوری به واحد رسیدگی به شکایات
•    مراجعه به سوپروایزر در ساعات غیر اداری 
•    تلفنی  با شماره داخلی : 2328
•    نامه های ارجاعی

فرآیند رسیدگی به شکایات : 

اهداف:  
1.  توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع
2. ارتقاء سطح مشتری مداری در سازمان
3. افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از سازمان
4. ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
5.  شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات
6.  بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
7.  کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها.
8.  فعالیت در راستای اهداف استراتژیک
 
شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات:
1. دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان
2. بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع
3.مراجعه به واحدهای درمانی در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزارش
4. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات
5. ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط
6. ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد
7.ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط 
8. پاسخ به استعلام واحدهای دیگر دانشگاه در رابطه با شکایات
9. شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات
10.تهیه و تدوین شاخص های تعیین شده
11. ارایه ی پسخوراند آماری شکایات به دفتر مدیریت
 

کلید واژه ها: شکایت رسیدگی به شکایت

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱