کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۱۸۷۵

اعضاء: 


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2.خانم دکتر لیلا پور سعادت
3. آقای دکتر مهدی بختیار
4.خانم دکتر افسانه طلایی
5.آقای دکتر محسن ابراهیمی منفرد
6.آقای دکتر فرشید حق وردی
7.خانم دکتر منیره سلطانی

 

شرح وظایف کمیته:


1- برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش
2- بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش
3-هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
4- هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
5- تدارک برنامه¬های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
6-اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی
7- ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی
8- مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
9- مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی
10- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده
 

کلید واژه ها: کمیته پژوهش در آموزش

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱