کمیته ارزیابی آزمون ها

تعداد بازدید:۲۱۳۳

اعضاء: 


1.خانم دکتر بهارک تأثریان
2.خانم دکتر لیلا پور سعادت
3. آقای دکتر ناصر سعیدی
4.آقای دکتر مهدی بختیار
5.آقای دکتر عبدالطیف معینی
5.آقای دکتر فرشید حق وردی
6.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی
7.خانم محبوبه خسروانی

 

شرح وظایف کمیته:

1-    ارتقاء کیفیت آزمون ها و استاندارد سازی سؤالات آنها
2-    برنامه ریزی آزمون های فراگیران
3-    بازخورد ارزیابی آزمون ها به مدیران گروه ها و اعضاء هیئت علمی و دانشکده مربوطه
4-    اجرای روش های نوین آزمون در ارزیابی فراگیران
 

کلید واژه ها: کمیته ارزیابی آزمون ها

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱