اطلاعات فردی بیماران covid-۱۹

فرم اطلاعات فردی بیماران covid-19
 • اطلاعات فردی
  0
 • کدملی کاربر*
  1
 • 2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • سن*
  4
 • جنسیت*
  5
 • شغل*
  6
 • مدرک تحصیلی*
  7
 • وضعیت تأهل*
  8
 • شمار افراد خانواده درجه یک*
  9
 • تاریخ بستری*
  10
 • تاریخ ترخیص*
  11
 • تاریخ فوت*
  12
 • پرسشنامه
  13
 • علائم قبل از بستری
  28
 • سابقه بیماری
  33
 • داروهای مصرفی
  45