سونوگرافی

تعداد بازدید:۳۱۰۴

مسئول واحد :  آقای اقبال مرتضوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی

تلفن های واحد : داخلی 2129 - 2130 - 2131 -2132 - 2133

کلید واژه ها: سونوگرافی

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱