آرشیو اخبار

کارشناس مرکز بهداشت استان مرکزی: نرخ باروری در استان مرکزی به کمتر از یک و نیم رسیده است

مدیر گروه سلامت و خانواده مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: نرخ باروری در کشور یک و هفت است اما ، این شاخص در استان مرکزی به نرخ کمتر از یک ونیم رسیده و این زنگ هشدار است.

ادامه مطلب