اخبار واحد بهداشت حرفه ای - آرشیو

اولین جلسه هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۱
در مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد

اولین جلسه هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۱ گالری

به همت گروه سلامت کار اولین جلسه هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۱صبح دوشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور نمایندگانی از اداره کار، انجمن کارگران و کارفرمایان، دانشکده بهداشت،  در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد .

ادامه مطلب
وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار
در مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد:

وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار گالری

به همت گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی؛ وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار ۲۹ دی ماه برای گروه هدف کاردان و کارشناسان بهداشت حرفه ای برگزار شد.

ادامه مطلب