اخبار واحد بهداشت حرفه ای - آرشیو

واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شازند برگزار کرد:

کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی

کمیته شهرستانی بهداشت حرفه ای در کارگاههای کشاورزی به همت واحد بهداشت حرفه ای شهرستان شازند صبح دوشنبه ۲۲ آذر ماه با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی در دفتر رئیس مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید شبانه از شعب سازمان پسماند .شهرداری کلانشهر اراک
توسط کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت اراک صورت گرفت:

بازدید شبانه از شعب سازمان پسماند .شهرداری کلانشهر اراک گالری

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک در بازدید از شعب شب سازمان پسماند وضعیت بهداشت حرفه ای و ایمنی این مجموعه را بررسی نمود.

ادامه مطلب
وبینار آموزشی  رابطین سلامت اداره های استان مرکزی
گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار کرد:

وبینار آموزشی رابطین سلامت اداره های استان مرکزی

وبینار آموزشی رابطین سلامت ادارات روز یکشنبه مورخ ۲۱ آذر ماه از ساعت ۱۰/۳۰ لغایت ۱۲/۳۰ در راستای آموزش و افزایش آگاهی رابطین سلامت به همت گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب
کمیته ایمنی شیمیایی شهرستان شازند
واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شازند برگزار کرد

کمیته ایمنی شیمیایی شهرستان شازند

جلسه کمیته ایمنی شیمیایی شهرستان شازند با حضور رییس مرکز بهداشت شازند مسئول بهداشت حرفه ای، کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت شازند، کارشناسان بهداشت حرفه ای و نمایندگان شرکت های پتروشیمی شازند، پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، نیروگاه حرارتی شازند، کیمیا گران امروز و کیمیا گستران برگزار شد.

ادامه مطلب