اخبار واحد بهداشت حرفه ای - آرشیو

کمیته ارتقاء سلامت کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد
به همت گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی

کمیته ارتقاء سلامت کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد

کمیته ارتقاء سلامت کارکنان مرکز بهداشت استان مرکزی صبح روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه به میزبانی گروه سلامت کار و با حضور پرسنل ستاد معاونت بهداشت دانشگاه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین جلسه ی هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
گروه سلامت کار دانشگاه برگزار کرد:

دومین جلسه ی هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای گالری

دومین جلسه ی هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۱ صبج روز یکشنبه یکم اسفند ماه به همت گروه سلامت کار دانشگاه با حضور اعضاء در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد

ادامه مطلب