اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

سلامتی بزرگ ترین دارایی انسان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با همه گیری و شیوع ویروس کرونا و مرگ روزانه هزاران نفر در جهان، حال مشخص شد که به معنای واقعی کلمه "سلامتی بزرگ ترین نعمت است".

ادامه مطلب