اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

هشدار احتمال شیوع وبا در کشور

رییس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ورود بی رویه و غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور در سالجاری و همچنین پدیده پی در پی خشکسالی در سالهای گذشته و بالاخص در سالجاری می تواند به شیوع بیماری های منتقله از آب و غذا بخصوص وبا دامن بزند و عدم رعایت موازین بهداشتی در مصرف آب و غذا در فصل تابستان باعث افزایش شیوع این بیماری ها در جامعه می شود.

ادامه مطلب

حجاج در سفر زیارتی خود حتما بهداشت فردی را رعایت کنند.

دکتر منصوری رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی گفت : با توجه به اینکه مناسک حج را پیش رو داریم و اجتماعات هست و بعد از اون هم مراسم محرم و اربعین اینها ازدحام جمعیت هست و می تواند باعث انتقال بیماری های منتقله از آب و غذا و بیماری های تنفسی بشود .

ادامه مطلب