اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

راهکارهای بهداشتی مقابله با آلودگی هوا

اراک - ایرنا - مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی راهکارهای بهداشتی مقابله با آلودگی هوا را تشریح کرد و گفت: آلودگی هوا یکی از علل پنهان در بروز بیماری‌ها است و مردم باید توصیه‌های حفاظتی در شرایط آلوده را جدی بگیرند.

ادامه مطلب