اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

۲۲۱ هزار و ۵۵۴ خانوار استان مرکزی زیرپوشش خدمات سفیران سلامت هستند .

اراک - ایرنا - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۲۲۱ هزار و ۵۵۴ خانوار معادل ۶۷ و نیم درصد مردم استان مرکزی زیر پوشش خدمات سفیران سلامت هستند و کارنامه راهبردهای این حوزه در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برجسته است.

ادامه مطلب