اخبار واحد بهداشت حرفه ای

اولین جلسه ی هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۰
در مرکز بهداشت استان مرکزی صورت گرفت

اولین جلسه ی هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۰

اولین جلسه ی هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۰صبح امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی کار خود را آغاز کرد.

ادامه مطلب
پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت گرامی داشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان پیامی صادر نمود

ادامه مطلب