اخبار

تشریح اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک و دبیر قرارگاه جمعیت دانشگاه بحران سالمندی را هشداری جدی دانست و فرمود: در سه تا ۴ دهه آینده پیش بینی جمعیتی نشان می دهد جمعیت ایران ممکن است به ۵۰ میلیون نفر برسد که تا سال ۱۴۴۰ از این ۵۰ میلیون جمعیت نزدیک به ۴۰ درصد آن بالای ۶۰ سال هستند یعنی چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر بالای ۶۰ سال و ۱۵ درصد زیر ۱۵ سال و ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت که در رنج سنی ۱۵ تا ۶۰ سال هستند جمعیت مولد خواهند بود ، در واقع با یک ابر بحران سالمندی جمعیت در کشور تا ۴ دهه آینده مواجه خواهیم شد لذا اطلاع از بحران سالخوردگی جمعیت مسئولیت و وظیفه تک تک ما را خطیرتر می نماید.

ادامه مطلب