اخبار

تغذیه سالم در کنار رعایت پروتکل ها

رییس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: نقش تغذیه در گذشته های دور در تقویت سیستم ایمنی به اثبات رسیده و داشتن تغذیه سالم، در کنار رعایت نکات بهداشتی از ابتلا به بیماری ها جلوگیری می کند.

ادامه مطلب

تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و راه های مقابله با آن، امسال بحث تغذیه و در هفته ملی تغذیه، در مقابله و پیشگیری از کرونا رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

ادامه مطلب