آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد آموزش بهداشت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
هفته سلامت ۱۴۰۱فایل های آموزشی آموزش بهداشت
پوستر عوارض فشار خونپوستر عوارض فشار خونواحد آموزش بهداشت۰۳ دی ۱۴۰۲
پمفلت فشار خونواحد آموزش بهداشت۰۳ دی ۱۴۰۲
پمفلت آنفلوآنزاواحد آموزش بهداشت۰۳ دی ۱۴۰۲
پمفلت هپاتیت سیواحد آموزش بهداشت۰۳ دی ۱۴۰۲
پمفلت هپاتیت بواحد آموزش بهداشت۰۳ دی ۱۴۰۲
کتاب اهدای خون جهت آموزش داوطلبان سلامتواحد آموزش بهداشت۰۹ آبان ۱۴۰۱
پیشگیری ازاسهال واستفراغ وکم آبی بدنفایل های آموزشی آموزش بهداشت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
راهنمای خود مراقبتی دانش اموزان متوسطه دومواحد آموزش بهداشت
راهنمای خود مراقبتی دانش اموزان متوسطه اولواحد آموزش بهداشت
راهنمای خود مراقبتی دانش آموزان ابتداییواحد آموزش بهداشت
پیام_های_آموزشی_بیماری_های_تنفسی_فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا ویروس ) COVID -۱۹فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ (کرونا ویروس) جایگاه سوختفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در کیوسک هافایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس(: نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیمارانفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در پایانههای مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاهفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در مترو ، قطار های شهری و برون شهریفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در فروشگاه های مواد غذاییفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹کرونا ویروس( در اماکن متبرکه و زیارتگاهها)فایل های آموزشی آموزش بهداشت